دربارهء ما
پایگاه خبری لادیزباهدف اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به مردم شهرستان میرجاوه وسایر مردم استان سیستان وبلوچستان راه اندازی شده است و از کلیه فعالین فرهنگی و رسانه ای برای موفقیت دراین مسیر دعوت به همکاری می نماید. منتظر نظرات وپیشنهادات سازنده شماهستیم تا با همکاری یکدیگر گامی سازنده در مسیر اطلاع رسانی وپیشرفت شهرستان میرجاوه برداریم.